Firma Stav-Armo, spol. s r.o. byla založena v roce 1994 za účelem poskytnutí služeb ve výrobě a montáži betonářské oceli pro výstavbu monolitických železobetonových konstrukcí.

V roce 2016 došlo k rozšíření činnosti o stavební výrobu, která se zabývá výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů, bytových domů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových staveb, sportovně rekreačních staveb a drobnou zahradní architekturou (kamenných zdí, zídek, opěrných zdí).

Firma zaměstnává pracovníky, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v realizaci staveb. V současnosti pracuje ve firmě Stav-Armo, spol. s r.o. 40 pracovníků, z toho 33 pracovníků ve stavební výrobě a ve výrobě armovací výztuže.

Stav-Armo, spol. s r.o.
Pod Cukrovarem 730
686 03 Staré Město

IČO: 60711060  •  DIČ: CZ60711060  •  Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15602

Kontaktujte nás:       + 420 603 965 181       travnicek@stavarmo.cz